Dramatická angličtina

  • V hodinách nacvičují žáci divadelní hru nebo scénky napsané speciálně za účelem výuky. Další aktivity jsou naroubované na slovní zásobu a gramatiku hry.
  • Nutné opakování téhož, bez čehož cizí jazyk nelze zvládnout, se takto stává zábavným.
  • Zapojení emocí je nejen oživujícím prvkem, ale hraje i klíčovou roli pro paměť, takže procvičovaná látka v hlavách zůstává trvale.
  • Školní rok je zakončen veřejným představením.